Zasedání zastupitelstva obce - 16.06.2014

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 06. 2014

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 16. června 2014 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
5) Závěrečný účet SMOPO za rok 2013
6) Odkupy a prodeje pozemků
7) Změna č. 1 Územního plánu  Palkovice
8) Různé
9) Rozprava
10) Usnesení
11) Závěr

Zasedání je veřejné.

Radim Bača v.r.
starosta