Zasedání zastupitelstva obce - 15.09.2014

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 05. 09. 2014

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 15. září 2014 v 18.00 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozbor hospodaření k 31.08.2014, rozpočtové změny
4) Odkupy a prodeje pozemků
5) Projednání odkupu nemovitosti č.p. 44 Palkovice
6) Schválení podkladů pro výběrová řízení (chodník, kanalizace, kompostéry, zametač)
7) Různé
8) Rozprava
9) Usnesení
10) Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača, starosta