Volba starosty, místostarosty, rady obce a předsedů výborů

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 11. 2014

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.

Starostou obce byl zvolen pan Radim Bača, místostarostou Ing. David Kula, MBA.

Rada obce byla zvolena ve složení: starosta, místostarosta, Bc. Martin Polášek, pan Slavomír Bača a Mgr. Petr Gřes.

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. František Žídek, předsedkyni kontrolního výboru Ing. Kateřina Loudátová.