Zasedání zastupitelstva obce - 15.12.2014

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 12. 2014

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 15. prosince 2014 v 16 hodin v Restauraci pod Habešem v Palkovicích zasedání zastupitelstva obce Palkovice

 
Návrh programu:

 

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3) Rozpočtové změny
4) Rozpočtové provizorium
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6) Stanovení ceny stočného na rok 2015
7) Různé
8) Rozprava
9) Usnesení
10) Závěr

 Zasedání je veřejné

       
Radim Bača,starosta