Vydávání kompostérů

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 07. 01. 2015

Vážení spoluobčané,
 
od středy 7. ledna 2015 budou vydávány v areálu sběrného dvora v Palkovicích (naproti OÚ) k pětileté výpůjčce a následně k převodu do osobního vlastnictví kompostéry o objemu 1 050 l a 2 000 l (viz ilustrační foto). Výdej bude dále probíhat ve dnech
středa 15.00 – 18.00, sobota 8.00 – 15.00
až do konce března 2015, takže není potřeba si jej vyzvednout okamžitě, ale kdykoliv během daného období. Výdej se bude řídit těmito pravidly:
-        Občané, kteří si kompostéry již objednali v rámci ankety, obdrží daný počet kompostérů.
-        Občané, kteří si kompostéry neobjednali v rámci ankety, obdrží maximálně 1 ks kompostéru / č. p. dle výběru.
-        Občané, kteří budou mít zájem o dodatečný počet kompostérů, se mohou zapsat do seznamu. Zbylé kompostéry, které nebudou vyzvednuty do 31. března 2015, budou následně nabídnuty občanům dle uvedeného seznamu. Bude-li počet zájemců větší než zbylé množství kompostérů, budou kompostéry nejdříve nabídnuty těm, kteří před tím odebrali menší množství (objem) kompostérů. V případě rovnosti rozhodne los.
Při výdeji kompostérů bude s vypůjčitelem uzavřena Smlouva o výpůjčce, jejíž podobu naleznete v příloze. K sepsání smlouvy bude potřeba prokázat svou totožnost občanským průkazem, jinak nebude kompostér vydán. 

Video s návodem ke složení kompostrétů:
https://www.youtube.com/watch?v=FcK0_5vL27o