Zasedání zastupitelstva obce 04.06.2015

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 25. 05. 2015

Starosta obce Palkovice
svolává

na čtvrtek 4. června 2015 v 18.00 hodin
v Restauraci Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)

ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního  zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Projednání nákupu nemovitého majetku do vlastnictví obce
4. Úhrada ztráty za dopravní obslužnost obce
5. Schválení investičních záměrů pro rok 2015
6. Výsledky výběrových řízení na realizaci investičních projektů v obci.
7. Smlouvy so dodavateli na investiční projekty v obci
8. Příspěvek na bydlení za rok 2015
9. Příspěvky zájmovým organizacím
10. Různé
11. Rozprava
12. Usnesení
13. Závěr

Zasedání je veřejné
                                                                           Radim Bača v.r.
                                                                                 starosta