Příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 06. 2015

Dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015 budou uzavírány od 15. 6. 2015 do 30. 11. 2015 v úředních dnech na Obecním úřadu v Palkovicích.
K žádosti je potřeba doložit doklad o zaplacení daně z nemovitostí, občanský průkaz a číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek převeden.
Informace pro poplatníky daně, kteří platí daň z nemovitostí ve více splátkách:
Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí může poplatník daně uzavřít pouze jednou (po zaplacení všech splátek).
Informace pro poplatníky daně, kteří vlastní nemovitosti i mimo katastrální území Palkovice a Myslík:
V takovémto případě je nutno doložit výši daně za nemovitosti v Palkovicích a na Myslíku. Vzhledem k tomu, že finanční úřad provádí toto rozúčtování za úplatu, doporučujeme těmto občanům podepsat na Obecním úřadu v Palkovicích formulář zproštění mlčenlivosti a obecní úřad zajistí toto rozúčtování bezplatně.