Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 06. 2015

Obec Palkovice prodává níže uvedené dřevo obálkovou metodou. Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 18. 6. 2015 do 10.00.
Obálku označte „Dřevo 18. 6. 2015“.
Dřevo bude odprodáno nejvyšší nabídce. Odvoz dřeva nejpozději do 25. 6. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039
 
Pod hájenkou: cca 30 m3, kulatina, KPZ
Rovňa: cca 100 m3, kulatina
Rozsušky: cca 303, kulatina