Zasedání zastupitelstva obce - 29.06.2015

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 19. 06. 2015

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 29. června 2015 v 16.00 hodin v Restauraci Pod Habešem zasedání Zastupitelstva obce Palkovice.


Návrh programu:

1.  Zahájení 
2.  Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního  zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3.  Projednání nákupu nemovitého majetku do vlastnictví obce
4.  Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
5.  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
6.  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
7.  Příprava investičních projektů v obci Palkovice
8.  Příprava změn územního plánu obce Palkovice
9.  Různé
10. Rozprava
11. Usnesení
12. Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta