Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 06. 2015

Obec Palkovice prodává níže uvedené dřevo obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo v jednotlivých lokalitách, dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 26. 6. 2015 do 11.00. Obálku označte „Dřevo 26. 6. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 3. 7. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.
 
Podhůří - pod hájenkou: 27,07 m3
Rovňa: 84,18 m3
Rozsušky:  27,44 m3