Veřejná výzva: Úředník – výkon státní správy a samosprávy

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 07. 2015

Obec Palkovice vyhlašuje jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pozice:

Úředník – výkon státní správy a samosprávy (pozor, doplněná verze inzerátu)