Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 07. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 49,93 m3 (kulatina 34,01 m3, KPZ 13,9 m3 a odzemky (délka 2,5 m) 2,02 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 27. 7. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 27. 7. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 31. 7. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.