Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 28. 07. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 51,41 m3 (kulatina 42,23 m3, KPZ 5,2 m3 a odzemky (délka 2,5 m) 3,98 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 31. 7. 2015 do 12.00. Obálku označte „Dřevo 31. 7. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 7.8. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.