Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 08. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo horší kvality v lokalitě Palkovice – Podhůří (krmeliště) – 32,17 m3, obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH).
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 14. 8. 2015 do 12.00. Obálku označte „Dřevo 14. 8. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 21. 8. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.