Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 13. 08. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky (skládka č. 3) – 118,7 m3 (kulatina 90,91 m3, KPZ 10,9 m3 a vláknina 16,89 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 17. 8. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 17. 8. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 26. 8. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.