Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 09. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří (skládka č. 5) – 59,48 m3 (kulatina 45,78 m3, KPZ 3,71 m3 a vláknina 9,99 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do středy 9. 9. 2015 do 12.00. Obálku označte „Dřevo 9. 9. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 16. 9. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.