Prodej dřeva - Palkovice Pohdůří - vyhlídka

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 09. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří (vyhlídka) – 39,02 m3 (kulatina 23,22 m3, KPZ 4 m3 a vláknina 11,8 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 21. 9. 2015 do 12.00. Obálku označte „Dřevo 21. 9. 2015“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 25. 9. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.