Zasedání zastupitelstva obce - 29.09.2015

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 09. 2015

Starosta obce Palkovice
svolává
 
na úterý 29. září 2015 v 17.30 hodin
v
Restauraci Pod Habešem (Palkovice č. p. 619)
 
ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Palkovice
 
Návrh programu:
 
1.        Zahájení  
2.        Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice
           a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3.        Jednací řád Zastupitelstva obce Palkovice
4.        Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
5.        Rozpočtové změny
6.        Příprava změn Územního plánu Palkovice
7.        Přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
8.        Pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví obce
9.        Různé
10.      Rozprava
11.      Usnesení
12.      Závěr
 
Zasedání je veřejné
                                                                                                                                      Radim Bača v.r.
                                                                                                                                             starosta