Prodej dřeva - Palkovice Hůrky - skládka č. 4

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 25. 09. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky (skládka č. 4) – 42,58 m3 (kulatina 33,88 m3, KPZ 2,5 m3 a vláknina 6,2 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 1. 10. 2015 do 9.00. Obálku označte „Dřevo 1. 10. 2015 – Hůrky, skládka č. 4“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 9. 10. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.