Prodej dřeva - Rozsušky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 30. 09. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 103,57 m3 (kulatina 87,79 m3 a vláknina 15,78 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 5. 10. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 5. 10. 2015 - Rozsušky“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 9. 10. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.