Prodej dřeva - Palkovice Rozsušky (nad krmelcem)

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 05. 10. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky (nad krmelcem)  - 159,02 m3 (kulatina 127,67 m3, KPZ 15,75 m3 a vláknina 15,6 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 9. 10. 2015 do 10.00. Obálku označte „Dřevo 9. 10. 2015 – Rozsušky (nad krmelcem)“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 16. 10. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.