Prodej dřeva - Hůrka skládka č. 2

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 10. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky (skládka č. 2) – 55 m3 (kulatina 43,04 m3, KPZ 4,86 m3 a vláknina 7,1 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 19. 10. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 19. 10. 2015 – Hůrky, skládka č. 2“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 23. 10. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.