Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 10. 2015

Starosta obce Palkovice svolává na čtvrtek 5. listopadu 2015 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem zasedání zastupitelstva obce Palkovice.


Návrh programu:


1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice
 a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Poskytnutí bankovního úvěru a smlouva o úvěru
4. Obecně závazná vyhláška: požární řád obce Palkovice
5. Investiční akce a příprava výběrových řízení na zhotovitele
6. Různé
7. Rozprava
8. Usnesení
9. Závěr


Zasedání je veřejné


Radim Bača v.r.
starosta