Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Projekty v obci, Vydáno dne: 06. 10. 2015

Předmětem projektu byla rekonstrukce části objektu ZŠ a MŠ Palkovice spočívající v 1) přemístění současných šaten pro žáky z 1.NP do 1.PP, 2) vybudování tříd školní družiny v místě současných šaten s vlastním sociálním zařízením, 3) vybudování učebny tzv. cvičného bytu v 1.PP pro praktickou výuku žáků školy a rovněž dětí mateřské školy a 4) vybavení počítačové učebny a dalších tříd moderními informačními a komunikačními technologiemi. Cílovou skupinou jsou rodiče žáků ZŠ a rodiče dětí MŠ. Uživateli výstupů projektu jsou pak samotní žáci ZŠ a děti MŠ.

Název projektu: Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/05.01861
Předpokládané celkové výdaje projektu: 4 280 379,12 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 3 818 852,46 Kč