Prodej dřeva - lokalita Podhůří

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 11. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří (pod krmelištěm) -   121,95 m3 (kulatina 29,48 m3, KPZ 2,32 a vláknina 90,15 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku
20. 11. 2015 do 10.00. Obálku označte „Dřevo 20. 11. 2015 - Podhůří“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 27. 11. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.