Nový web Svazu měst a obcí povodí Ondřejnice

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 15. 11. 2015

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO) letos spustilo svůj web, kde se můžete velmi rychle dozvědět informace o významných plánovaných akcích v rámci obcí SMOPO.

www.smopo.cz