Pozemkové úpravy

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 25. 11. 2015

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj prostřednictvím pobočky Frýdek-Místek ve spolupráci s Obcí Palkovice připravuje realizaci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastrálním území obce Palkovice.

K této problematice se uskutečnilo 23. 11. 2015 informační setkání. Pokud jste se nemohli této schůzky zúčastnit naleznete veškeré informace zde: KPÚ naleznete zde: 
informační leták
pozemkové úpravy krok za krokem

Aby mohla být realizace KPÚ zahájena, je zapotřebí předložit žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělských pozemků v k. ú. Palkovice. Formulář žádosti je přiložen v příloze. Jste-li vlastník půdy a aouhlasíte-li se zahájením KPÚ, prosíme, vyplňte přiloženou žádost a doručte jí osobně nebo poštou na adresu OÚ v Palkovicích nejpozději do 15. 12. 2015.