Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 12. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří, vyhlídka – 99,95 m3 (kulatina 77,18 m3, KPZ 7,07 m3 a vláknina 15,7 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 7. 12. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 7. 12. 2015 – Podhůří, vyhlídka“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 14. 12. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.