Zasedání zstupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 02. 12. 2015

Starosta obce Palkovice svolává na čtvrtek 10. prosince 2015 v 17.00 hodin v Restauraci pod Habešem (Palkovice č. p. 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:


1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Ceník obce Palkovice o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice pro rok 2016.
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná pro rok 2016.
5. Financování projektů Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice a Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice.
6. Rozpočtové změny č. 2/2015.
7. Rozpočtové provizorium pro rok 2016.
8. Různé
9. Rozprava
10. Usnesení
11. Závěr


Zasedání je veřejné
        
Radim Bača, starosta, v.r.