Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 12. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří, krmeliště – 130,91 m3 (kulatina93,48 m3, KPZ 12,25 m3 a vláknina 25,18 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 11. 12. 2015 do 10.00. Obálku označte „Dřevo 11. 12. 2015 – Podhůří, krmeliště“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 18. 12. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.