Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 12. 2015

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 30,55 m3 (kulatina 25,52 m3, KPZ 2,66 m3 a vláknina 2,37 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 17. 12. 2015 do 10.00. Obálku označte „Dřevo 17. 12. 2015 – Rozsušky“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 30. 12. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.