Prodej dřeva - Roveň

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 17. 12. 2015

Obec Palkovice prodává v lokalitě Palkovice – Roveň smrkové dřevo – 58,8 m3 (kulatina  33,98m3  a vláknina 24,82 m3) a modřínové dřevo 2,46 m3 (kulatina 1,16 m3a vláknina 1,3 m3) obálkovou metodou. Zájemce nabídne celkovou cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 21. 12. 2015 do 14.00. Obálku označte „Dřevo 21. 12. 2015 – Roveň“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 31. 12. 2015 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.