Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor Restaurace pod Habešem, Palkovice 619 od 1.4.2016

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 01. 2016

Obec Palkovice vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Restaurace pod Habešem, Palkovice č.p. 619 od 1.4. 2016 (viz úřední deska).
Své nabídky (tento vyplněný formulář + přílohy) doručte poštou nebo osobně nejpozději 25.1.2016 do 14:00 hod. včetně na adresu Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41. Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT - Záměr pronájmu nebytových prostor Restaurace pod Habešem". Podepsaný návrh smlouvy není zveřejněn, nabídky se tedy podávají bez něj.