Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků podle energetického zákona

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 20. 01. 2016

Upozornění se týká vlastníků a uživatelů pozemků v ochranném pásmu nadzemního vedení přenosové soustavy označené V 403 a V 405.