Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 02. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Roveň – 19,18 m3 (kulatina 7,23 m3, vláknina 11,95 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do čtvrtku 11. 2. 2016 do 14.00. Obálku označte „Dřevo Roveň 11. 2. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 19. 2. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.