Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 16. 02. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové a borovicové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky, skládka č. 1 – 73,08 m3 (smrk - kulatina 28,47 m3, vláknina 2,6 m3 a KPZ 2,5 m3, borovice – kulatina 37,4 m3, vláknina 1,65 m3 a KPZ 0,46 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 19. 2. 2016 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 19. 2. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 29. 2. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.