Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 24. 02. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové a jedlové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky, skládka č. 1 – 38,66 m3 (smrk - kulatina 23,86 m3, vláknina 4,95 m3 a KPZ 7,52 m3, jedle – kulatina 2,33 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 29. 2. 2016 do 15.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 29. 2. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 9. 3. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.