Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 01. 03. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky – 30,45 m3 (kulatina 22,91 m3, vláknina 3,85 m3 a KPZ 3,69 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 7. 3. 2016 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 7. 3. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 17. 3. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.