Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 05. 04. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Rozsušky – 154,12 m3 (kulatina 61,87 m3, vláknina 34,25 m3 a KPZ 58 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pátku 8. 4. 2016 do 10.00. Obálku označte „Dřevo Rozsušky 8. 4. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 17. 4. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.