Důležité upozornění pro občany

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 26. 04. 2016

Upozorňujeme občany, že Obec Palkovice neprovádí v současné době aukci elektřiny ani aukci žádných jiných energií. Pokud se po obci pohybují zaměstnanci různých firem s tím, že zastupují Obecní úřad v Palkovicích, nezakládá se toto jejich tvrzení na pravdě. Jestliže by Obec Palkovice chtěla oslovit občany, učinila by tak prostřednictvím rozhlasu, Palkovických listů, obecních webových stránek apod. O případné návštěvě našimi zaměstnanci či pracovníky zastupujícími Obec Palkovice by byli všichni včas informováni.

Nabádáme občany, zejména ty starší, aby dobře uvážili, koho pustí do svého domu.

Zvažte také důkladně uzavírání různých smluv, a pokud máte jakékoliv pochybnosti, raději s podpisem smlouvy posečkejte a napřed se poraďte s ostatními rodinnými příslušníky nebo odborníky.

Objevily se také případy návštěv osob, které se vydávají za výběrčí různých údajných dluhů na energiích, nájemném apod. Upozorňujeme vás – Obec Palkovice žádné takovéto výběrčí neposílá. Jakékoliv obecní poplatky se hradí bankovním převodem nebo v pokladně Obecního úřadu v Palkovicích. Na případné nedoplatky budete upozornění a také jejich výběr se uskuteční v pokladně OÚ, kde o zaplacení obdržíte doklad!!! Proto Vás žádáme, abyste takovýmto osobám žádný finanční obnos nesvěřovali.