Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 04. 05. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Roveň – 114,13 m3 (kulatina 46,17 m3, vláknina 58,62 m3 a KPZ 9,34 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.
Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 9. 5. 2016 do 14.00. Obálku označte „Dřevo Roveň 9. 5. 2016“.
Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 15. 5. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.