Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 05. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří (vyhlídka) – 112,83 m3 (kulatina 61,58 m3, vláknina 43,1 m3 a KPZ 8,15 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva. Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 16. 5. 2016 do 14.00. Obálku označte „Dřevo Podhůří 16. 5. 2016“. Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 22. 5. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí. Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.