Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 05. 2016

Starosta obce Palkovice svolává na středu 1. června 2016 v 16 hodin v Restauraci pod Habešem (Palkovice 619) zasedání Zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:

1. Zahájení   

2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

3. Účetní závěrka obce Palkovice za rok 2015 a závěrečný účet obce Palkovice za rok 2015.

4. Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016.

5. Schválení žádostí z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice v roce 2016.

6. Prodeje a směny nemovitého majetku ve vlastnictví obce.

7. Různé

8. Rozprava

9. Usnesení

10. Závěr


Zasedání je veřejné.