Pozor - změna času: vady a nedodělky na chodníku podél komunikace III/4848

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 02. 06. 2016

Vzhledem k blížícímu se termínu pro odstranění vad a nedodělků na novém chodníku podél komunikace III/4848 (chodník z centra obce směrem na Místek) žádáme občany, aby své konkrétní a věcné připomínky ideálně včetně popisu a fotodokumentace zaslali nejpozději do pondělí 6. 6. do 12 hodin na e-mailovou adresu mistostarosta@palkovice.cz nebo je přišli osobně oznámit na kontrolní den, který se uskuteční v pondělí 6. 6. 2016 v 15:30 hodin na zastávce Stará cesta.