Příspěvek na údržbu nemovitostí

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 06. 2016

Dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2016 budou uzavírány od 11. 7. 2016 do 30. 11. 2016 v úředních dnech na Obecním úřadu v Palkovicích.

K žádosti je potřeba doložit doklad o zaplacení daně z nemovitostí, občanský průkaz a číslo bankovního účtu, na který bude příspěvek převeden. Přesná pravidla vyplácení příspěvku budou zveřejněna v Palkovických listech 4/2016.