Prodej dřeva

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 14. 06. 2016

Obec Palkovice prodává dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří  – 144,76 m3 (kulatina 112,71 m3, vláknina 21,05 m3 a KPZ 11 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 20. 6. 2016 do 14.00. Obálku označte „Dřevo Podhůří 20. 6. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 30. 6. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.