Příspěvek na činnost s mládeží

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 10. 08. 2016

Žádost o "Příspěvek na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v Palkovicích"je možno podat do 31. 8. 2016 na podatelně Obecního úřadu v Palkovicích.   

Tiskopis žádosti najdete zde