Informační materiál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 07. 2016

V minulém letním období narostl počet lesních požárů a požárů při sklizni na polích. S cílem snížit jejich počet a zvýšit povědomí zemědělců a vlastníků lesa o zabezpečení požární ochrany v období sucha a při sklizni vytvořil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informační materiály a žádá o jejich zveřejnění.


materiál k lesním požárům ke stažení zde

materiál k požárům na polích ke stažení zde