Prodej dřeva - lokalita Hůrky

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 07. 2016

Obec Palkovice prodává dřevo v lokalitě Palkovice – Hůrky, hotel  – 38,25 m3 (kulatina 31,66 m3, vláknina 2,95 m3 a KPZ 3,64 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 11. 8. 2016 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Hůrky 11. 8. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 17. 8. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.