Prodej dřeva - lokalita Podhůří

Autor: Martina Mertová <mmertova(at)palkovice.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 27. 07. 2016

Obec Palkovice prodává smrkové dřevo v lokalitě Palkovice – Podhůří (krmeliště) – 29,58 m3 (kulatina 25,47 m3, KPZ 2,01 m3 a vláknina 2,1 m3), obálkovou metodou. Zájemce nabídne cenu za vytěžené dřevo (bez DPH), dle vlastní navržené sortimentace kvality dřeva.

Své nabídky můžete odevzdat na podatelně OÚ v Palkovicích nejpozději do pondělí 8. 8. 2016 do 8.00. Obálku označte „Dřevo Podhůří 11. 8. 2016“.

Dřevo bude odprodáno zájemci s nejvyšší nabídkou. Odvoz dřeva nejpozději do 17. 8. 2016 do 18.00. Pokud nebude dřevo odvezeno do určeného data a času, bude nabídnuto druhému zájemci v pořadí.

Prohlídka možná po telefonické domluvě: 725 054 039.